Bērnu vokālais konkurss "Lakstīgala 2017"

FOTOGRĀFIJU AUTORE: LELDE VILKA