Mūrmuižā notika brīvprātīgo ugunsdzēsēju sanāksme

Brivpratigie ugunsdzeseji Valmiera

9.jūnijā, Mūrmuižā notika Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandu sanāksme. Beverīnas novada komandas pārstāvis Sergejs Melngāršs vispirms parādīja ugunsdzēsēju depo telpas un automašīnu “Mercedes Benz 1619”. Tāpat S.Melngāršs informēja par paveiktajiem darbiem un nākotnes plāniem, jo ir iecere atbilstoši sakārtot ugunsdzēsēju depo telpu, papildināt ugunsdzēsības inventāru, attīstīt ugunsdzēsības tradīcijas, kas jau no pagājušā gadsimta sākuma ir ne tikai glābiņš nelaimē nokļuvušam cilvēkam vai viņa īpašumam, bet ir arī daļa no novadu kultūras dzīves.

Turpinot sanāksmes diskusijas, tika apspriesti dažādi jautājumi. Aktuālākie notikumi maija mēnesī bija – 4.maija un Baltā galdauta svētki. Par godu Matīšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju 110.gadadienai, sarīkoja lielu pasākumu. Pasākumā piedalījās gan brīvprātīgie ugunsdzēsēji no Matīšiem, gan komandas no apkārtējiem novadiem.

Pasākums, kas notika 17.maijā, kalendārā ir kā Latvijas Ugunsdzēsēju un glābēju diena. Katra ugunsdzēsēju komanda piedalījās ar pašu sarīkotām aktivitātēm skolās un ugunsdzēsēju depo ēkās. Bet 25. maijā Rūjienas jaunie ugunsdzēsēji, kopā ar Jaunsardzi, jau otro gadu pēc kārtas aicināja ciemos uz sportiski militārām un atraktīvām sacensībām „Caur uguni un ūdeni”. Sacensībās piedalījās deviņas Valmieras apriņķa jauno ugunsdzēsēju komandas (5.-9.klase), kur 1.vietā bija Rūjienas, 2.vietā – Matīšu, bet 3.vietā Jaunburtnieku skolas jaunie ugunsdzēsēji.

Vēl Egīls Kaužēns pastāstīja, ka 7.jūnijā J.Daliņa stadionā norisinājās Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā jauniešiem, kur spēkiem mērojās deviņas komandas – 37 puiši un 30 meitenes. Kopvērtējumā veiksmīgu startēja Naukšēnu-Rūjienas LATAKVA komanda, jo puišu konkurencē izcīnīja 3.vietu, bet meiteņu konkurencē – 2.vietu.

Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs E.Kaužēns informēja, ka “sanāksmē diskutējām arī par nākamajiem pasākumiem, piemēram, 29.jūnijā uz Giterslo reģionu (Vācijā) dodas Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju delegācija četru personu sastāvā, lai iepazītos ar tur notiekošo jauno brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizētiem pasākumiem, sacensībām, konkursiem un citiem izglītojošiem pasākumiem ugunsdzēsības lietās. Vizītes laikā kopā ar vācu draugiem tiks izstrādāts nolikums ugunsdzēsēju sacensībām „Frēzes kauss”, kas 2016.gadā norisinājās Naukšēnos. Šajās sacensībās piedalījās ar 98 vācu ugunsdzēsēji, bet 2018.gadā tās notiks Giterslo ar mūsu jauniešu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju piedalīšanos”.

Sanāksmes noslēgumā tika apspriesta Valmieras BUB 150 gadu jubilejas atzīmēšana. Uz šīs svinībām ir aicinātas visas Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas, kas Valmieras pilsētas svētkos (no 27. līdz 30.jūlijam) demonstrēs savu tehniku!

Fotogrāfijā no kreisās – Dikļu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju priekšnieks Andris Krēsliņš, Beverīnas novada darba drošības speciālists Vidars Vilmuts, Bērzaines pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju priekšnieks Atis Keziks, Naukšēnu novada ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs Andrejs Rullis, Valmieras rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju priekšsēdētājs Egīls Kaužēns, Rencēnu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju priekšnieks Ziedonis Hāns, Valmieras pilsētas brīvprātīgais ugunsdzēsējs Andris Bielis, Beverīnas novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju priekšnieks Sergejs Melngāršs.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša

Fotogrāfija no Egīla Kaužēna fotoarhīva