Paveiktais novadā

AR PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMU PAVEIKTIE DARBI:

Telpu remonti visās Beverīnas novada izglītības iestādēs;

Kauguru pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija;

Trikātas ezera piesārņojuma likvidācija

Dabas aizsardzība: ieguldījum zivju resursu aizsardzībā, kameru, laivu un kvadracikla iegāde;

Daudzdzīvokļu mājas ‘’Lazdukalni’’ (Trikātā) attīrīšanu iekārtu uzstādīšana;

Trikātas centra labiekārtošana, āra trenažieru uzstādīšana Trikātas un Brenguļu pagasta centros;

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remonti;

Daudzdzīvokļu mājas ‘’Lazdas’’, Cempos, apkures sistēmas atjaunošana;

‘’Rušas’’ meža meliorācijas izbūve (Brenguļu pagastā);

Brenguļos jaunas pieturas un gājēju ceļiņa izbūve;

Mūrmuižas centrā gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve.

Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlu uzstādīšana Trikātas un Kauguru kapos

Ģenerāļa J.Baloža dzimto māju apkārtnes sakopšana

1905.gada piemiņas vietas labiekārtošana.