Iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, saistībā ar attīstības programmu, ir noslēgusies

noslegusies 001

Vēl joprojām tiek izstrādāta Beverīnas novada pašvaldības Integrētās attīstības programma 2019.-2024.gadam. Uzņēmēju anketas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi Beverīnas novadā, kā arī pašvaldībai ir svarīgi zināt, kā jūtās, ko domā un plāno novada uzņēmēji, jo tieši Jūs veidojat novada attīstības pamatkapitālu. Toties iedzīvotāju – orientēta uz mājsaimniecību, t.i., uz ģimeni, kas lieto kopīgas telpas (arī zemes īpašumu, ja tāds ir) un izmanto kopīgu mājas saimniecību.

Šobrīd aptaujas anketu dati tiek apkopoti, un iegūtās atbildes tiks iekļautas Attīstības programmas attiecīgajā sadaļā tikai apkopotā veidā.

Paldies tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri veltīja savu laiku un aizpildīja aptaujas, jo jūsu atbildes būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mūsu Beverīnas novada sekmīgā un harmoniskā attīstībā!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša