Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādei

AP DARBA GRUPAS afisa druka

Beverīnas novada pašvaldības dome informē, ka, pamatojoties uz Beverīnas novada pašvaldības domes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu Nr.119, tiek uzsākta attīstības plānošanas dokumenta “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam” (turpmāk - Attīstības programma) izstrāde.

Attīstības programmas izstrādes pamatojums ir esošās “Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam” darbības termiņa noslēgšanās. Dokumenta izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un tā izstrāde tiek veikta laika posmā no 2018.gada augusta līdz 2019.gada februārim.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, un tā izstrādes mērķis ir veidot pamatu Beverīnas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Attīstības programmas izstrādes ietvaros Beverīnas novada pašvaldības dome aicina ikvienu interesentu izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

LĪDZDARBOTIES KĀDĀ NO SEKTORĀLAJĀM DARBA GRUPĀM, kas norisināsies pirms Attīstības programmas projekta sagatavošanas Mūrmuižā, pašvaldības administratīvajā ēkā provizoriski 2018.gada septembrī:

  • Beverīnas novada uzņēmumu, t.sk.zemnieku saimniecību, pārstāvji;
  • Beverīnas novada nevalstisko organizāciju un iniciatīvu grupu pārstāvji;
  • Beverīnas novada pašvaldības domes komiteju, komisiju, administrācijas, juridiskās un finanšu nodaļas pārstāvji;
  • Beverīnas novada izglītības iestāžu un jauniešu pārstāvji;
  • Beverīnas novada kultūras, mākslas, sporta un tūrisma nozaru pārstāvji;
  • Beverīnas novada veselības aprūpes un sociālo pakalojumu nozaru pārstāvji;

Aicinām pieteikties dalībai sektorālajā darba grupā līdz 2018.gada 21.septembrim (ieskaitot) izmantojot kādu no minētajiem veidiem:

- Elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo sektorālo darba grupu;

- Informējot telefoniski 26351628, 64250792 (Marija Melngārša) vai 29473182 (Cilda Purgale);

- Informējot rakstiski aizpildot iesniegumu, adresējot to Beverīnas novada pašvaldības domei (“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV-4224) vai iesniedzot pagastu pārvaldēs, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo sektorālo darba grupu.

Precīza informācija par sektorālo darba grupu norisi tiks ievietota Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu vai telefonu, kā arī izmantojot citus informācijas izplatīšanas veidus.

LĪDZDARBOTIES TERITORIĀLAJĀS DARBA GRUPĀS, kas norisināsies pirms Attīstības programmas projekta sagatavošanas katrā Beverīnas novada pagastā provizoriski 2018.gada septembrī un oktobrī.

PIEDALĪTIES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PROJEKTA PUBLISKAJĀ APSPRIEŠANĀ UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMĒS, kas norisināsies pēc Attīstības programmas projekta sagatavošanas katrā Beverīnas novada pagastā provizoriski 2018.gada novembrī, decembrī;

PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS ORGANIZĒTAJĀ IEDZĪVOTĀJU APTAUJĀ.

Precīza informācija par teritoriālo darba grupu, publiskās apspriešanas un anketēšanas norisi tiks publiskota Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā www.beverinasnovads.lv, kā arī izmantojot citus informācijas izplatīšanas veidus.

Par Attīstības programmas sabiedrības līdzdalības pasākumu ieviešanu atbildīgā persona ir Beverīnas novada pašvaldības domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 26351628, 64250792.

Par Attīstības programmas izstrādes pārraudzību atbildīgā amatpersona ir Beverīnas novada pašvaldības domes izpilddirektore Egita Biša: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 25744662.

Aicinām ikvienu iesaistīties Beverīnas novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2024.gadam izstrādē!

Informāciju publicēšanai sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība

 

Iegūtie personas dati tiks apstrādāti integretās attīstības programmas izstrādei un tiks uzglabāti līdz mērķa sasniegšana.