Tūrisma darbs Covid-19 ierobežojumu laikā

abula taka ml

Lai arī varētu likties, ka pamatojoties uz patreizējas situācijas ierobežojumiem, tūrisma speciālistu darbs ir apstājies, tad patiesībā nekāda dīkstāve šajā jomā nenotiek. Protams, netiek organizēti masu pasākumi un šogad būs jāiztiek bez Velo pedāļa un Laivu brauciena, vai citām līdzīgām norisēm, tomēr tūrisms kā tāds netiek apturēts.

Lai tas varētu veiksmīgi turpināties strādājam pie taku labiekārtošanas, informatīvā materiāla pārskatīšanas un atjaunošanas, esošo un potenciālo tūrisma objektu apsekošanas dabā, novērtēšanas un vajadzīgo uzlabojumu vai jaunievedumu iekārtošanas. Sadarbībā ar Brenguļu saimniecības daļu speciālistiem esam veikuši Abula takas maršruta apsekošanu visā tās garumā (skatīt 1. attēlu), lai novērtētu situāciju un uzsāktu nepieciešamo labiekārtojumu veikšanu.

22.aprīlī tika atjaunots takas marķējums visā takas 15 km garajā ceļā (takas marķējums apzīmēts ar baltu un zilu krāsu, skatīt 2. un 3. attēlu). Tāpat ir izzāģēti un no takas nocelti gandrīz visi kritušie koki, atstājot vien tik, lai pa to ejot joprojām saglabātos dabas takas izjūtas. Tā pat, tiek veikti arī citi apsekojumi dabā – lai novērtētu, kas veicams Kauguru pagasta un nelielas daļas Brenguļu pagasta esošajos un iespējamos tūrisma objektos.

Maija mēnesī Mūrmuižas nocietinājuma tornim tiks uzstādīta kultūras mantojuma zīme, nomainot veco, kā arī tiks atjaunota informācija, kas izvietota pie torņa ārpusē, lai, neieejot tornī,   iedzīvotāji un interesenti spētu iepazīties ar informāciju par to. Mums ir daudz interesantu vietu, kas vēl nav pievienotas tradicionālajam tūrisma sarakstam. Tas būtu jānovērš un pie tā intensīvi šajā laikā tiek strādāts. Uzmanību noteikti ir pelnījušas mūsu skaistās kapličas gan Kauguros gan Trikātā, Bekuru dižozols un citi dižkoki, Sapas krogs un bijušās dzirnavas, Spreņu smilšakmens atsegums Abula krastā (skatīt 4. attēlu) un daudzi citi.

Notiek intensīva informācijas revīzija un atjaunināšana tūrisma mājas lapā (https://turisms.beverina.lv) un, kā jau minēju, jaunu objektu pievienošana. Arī sadarbība ar Valmieru turpinās aktīvi un nepārtraukti. Tiek pārskatīti visi esošie materiāli un veiktas nepieciešamās izmaiņas un informācijas uzlabojumi.

Esam izveidojuši aicinājumu dabas baudītājiem “Aiz sevis neko neatstāj! Ko atnesi to aiznes!’’. Tas ir nodots izgatavošanai un tiks izvietots novada teritorijā vietās, kur notiek lielākā cilvēku plūsma. Mūsu tūristi pārsvarā ir ļoti apzinīgi, bet ceram arī, ka ogotāji, sēņotāji un makšķernieki pamazām sāks pievērst lielāku uzmanību saviem, dažkārt, ne pārāk glaimojošajiem paradumiem.

Ievērojamu darbu pie jaunā velo maršruta Valmiera- Beverīna – Valmiera ir veikusi Santa Paegle, veicot lielāko daļu velotakas marķēšanu, tuvāko dienu laikā tā tiks nomarķēta visā takas 25 km garajā posmā. Velo takas maršruts tiek veidots sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Dabas un aktīvā tūrisma un atpūtas baudītājiem velo maršruta karte parādīsies tuvākajā laikā. Vairs tikai atlicis nobeiguma “piesitiens” - mazā laipa pāri Abulam pie tā ietekas Gaujā, lai velotakas posmi savienotos un braucēji, kā arī kājām ceļotāji, varētu izbaudīt jauko maršrutu pilnībā.

Darbi turpinās arī Meža takā. Drīzumā tiks uzstādīts stends pie Abula upes Brenguļos.

Daudz ir padarīts, bet vēl vairāk darāmā ir priekšā. Lai arī situācija valstī un pasaulē ir neparasta, mēs turpinām strādāt un ceram iedvesmot cilvēkus nenokārt degunus, ka nevarēs tik drīz lidot uz Spāniju vai Maltu, jo mums pašiem it tik daudz skaistu vietu visapkārt.

Rakstu sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldības tūrisma speciāliste Ilze Dauvarte

taku marjumi takas markejums koka foto Sprenu iezis foto

2.attēls - Abula takas marķējums,

pēc kura vadīties takas posmā.

3. attēls - Abula takas marķējums,

pēc kura vadīties takas posmā.

4. attēls - Spreņu iezis

(Foto: Ilze Dauvarte)