“Sajūtu parkā” Valmierā uzstādītas Beverīnas novada simboliku raksturojošas durvis

Durvis Sajutu parks foto

Beverīnas novads ir atsaucies uzaicinājumam jauno Valmieras novadu veidot ar simbolisku vides objektu uzstādīšanu “Sajūtu parkā” Valmierā, un izveidojis Beverīnas novada simboliku prezentējošas un raksturojošas durvis, kas šobrīd ir uzstādītas un apskatāmas Gaujas stāvo krastu “Sajūtu parkā” Valmierā. Mērķis bija izveidot vides objektu – durvis, kas simbolizētu un atainotu Beverīnas novada vērtības.

Labirints – tā ir izvēle, ko mēs izdarām katru dienu. Koka skulptūra “Beverīnas sprīdītis” simbolizē katra paša laimi, kas ir zemē aprakta – kas prot, tas atrod. Darbs un neatlaidība ir veiksmes atslēga! Durvju un skulptūras idejas autore ir Brenguļu bibliotēkas vadītāja Aiga Blumberga. Jaunā vides objekta idejas tapšanā iesaistījās un koka skulptūru veidoja “Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti” saimnieks Jānis Jākabsons, bet durvis apgleznoja māksliniece Dace Lībiete, tā rezultātā tapa vides un mākslas objekts.

Beverīnas novads nes leģendas vārdu, kas apvieno trīs pagastus – Brenguļu, Kauguru un Trikātas, katru ar savu bagāto vēsturi, tradīcijām un skaisto dabu. Trejāds spēks ir tas, kas mūs vieno. Beverīnas durvis ir atceļojušas no Trikātas pagasta “Vēžnieku” mājām, kur dzimis un audzis ģenerālis Jānis Balodis. Durvis ir krāsotas mūsu novadam  raksturīgās krāsās – zilā, zaļā un sudraba. Zaļā krāsa simbolizē dzīvību, harmoniju, zemes spēku. Beverīnas novadā tā rodama mežu bagātībā, plašajos laukos un ziedošās pļavās. Zilā krāsa simbolizē mieru, racionālu prātu, apmierinātību. Krāsa sajūtama Beverīnas upēs un ezeros. Sudraba  iemieso noslēpumainu spēku, gudrību, garīgumu, tā sargā un atbalsta. Beverīnas novadā tā izceļ Cilvēku.

Beverīnas novada durvis ir kā grāmata, kurās spoguļojas novada vēsturiskās vērtības. Paldies par atbalstu radošajā procesā Brenguļu pagasta saimniecības daļas darbiniekiem – Andrim Ozolam, Jānim Dracmanim un Mārtiņam Voitčonokam, kā arī Trikātas pamatskolai par telpām.

Visu novadu durvis iespējams aplūkot Gaujas stāvo krastu “Sajūtu parkā” Valmierā jaunajā vides objektā “Sajūti visus novadus”!

Fotogrāfijas no Beverīnas novada Kultūras centra 2021. gada fotoarhīva

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša