Mana Latvijas daļa – Beverīna

rotaslietas Copy

Svētki asociējas ar prieku, gaismu, lepnumu, gandarījumu par labi paveiktu darbu. Mēs katrs šai pasaulē pildām kādu noteiktu misiju, bet ikviena cilvēka laimes pamatā ir gudrs padoms, stiprs cilvēks blakus un veselība.

“Dzietu” un pārējo Beverīnas novada deju kolektīvu misija ir saglabāt un popularizēt latviešu tautas deju. Atcerēties piemirsto un apgūt jauno. Šis laiks uz Latvijas simtgadi un XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem ir spraiga darba pilns. Visi novada deju kolektīvi piedalīsies svētkos, bet divi novada kolektīvi – VPDK “Dzieti ” (vadītāja Sandra Degle) un JDK “Trinītis” (vadītāja Iluta Uškāne) izvirzīti dejot arī svētku II programmā –  XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku latviešu skatuvisko deju koncertā  “Vēl simts gadu dejai.

Vairāku gadu garumā deju kolektīvs “Dzieti” atrodas pirmajā trijniekā Latvijas deju kolektīvu E grupā. Atzīstami panākumi ir arī Kauguru pagasta jauniešu deju kolektīvam “Trinītis” C grupā un VPDK “Mūriem” D grupā, kā arī Trikātas pagasta VPDK “Abuls” D grupā. Paldies Beverīnas novada pašvaldībai par atbalstu gadu no gada!

Būt daļai no valsts, kaldināt novada atpazīstamību, godprātīgi strādāt, saskatīt un spēt priecāties par labo visapkārt – tā ir katra īstena latvieša misija šajā zemē.

Šajos Latvijas valsts svētkos mūsu ikdienu košāku darīja vienotie Beverīnas novada dizaina elementi-gaismas dekori – latvju spēka zīmes. Nav nekāds noslēpums, ka latvieši vienmēr zinājuši zīmju spēku un izmantojuši tās, sargājot sevi, saimi un mājokli, jo zīmes mēs, latvieši, lietojam enerģijas piesaistei un līdzsvarošanai, veselības atgūšanai un nostiprināšanai, labklājībai, zināšanu un padomu saņemšanai, aizsardzībai, lai drošībā justos mēs paši, mūsu mīļie, mūsu mājas.

Lai spēks Beverīnai un mūsu zemei Latvijai!

Latvju spēka zīmju ideja Aigas Blumbergas izlolota un īstenota, ar galdnieka Oskara Zvirbuļa atbalstu tapusi un Jāņa Fūrmaņa un Brenguļu pagasta saimnieciskās daļas darbinieku Andreja un Jāņa rokām izvietota. Vienkārši, spēcīgi, gaiši un skaisti. Paldies!

VPDK Dzieti vārdā Tija Grata Sēne