Trikātas draudze pateicas par ziedojumu ērģeļu restaurācijai

          Trikātas evaņģēliski luteriskās Sv. Jāņa baznīcas draudze izsaka lielu pateicību ziedotājam, kurš Trikātas draudzei noziedoja EUR 700, lai varētu notikt baznīcas ērģeļu restaurācija!

Kā jau iepriekš tika minēts, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija apstiprināja “Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmu 2017.gadam”, piešķirot finansējumu Trikātas luterāņu baznīcas ērģeļu restaurācijai EUR 4000, tomēr piešķirtais atbalsts nesedza visu restaurācijai nepieciešamo summu, tāpēc draudze griezās pie novada iedzīvotajiem ar lūgumu saziedot iztrūkstošos 700 EUR, lai varētu notikt restaurācija.

Pateicoties noziedotajai summai šobrīd Trikātas baznīcā aktīvi notiek ērģeļu restaurācijas darbi, ko veic ērģeļu eksperts Mikus Dzenītis no SIA “Dzenītis: konsultācijas un restaurācija”.

 

Trikātas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks

Aivars Fūrmanis