Atbalstīsim uzņēmējus!

Sākot ar 2017. gadu, Beverīnas novada pašvaldība paredzējusi sniegt atbalstu novada uzņēmējiem projektu konkursa formā. Konkursa nolikums pašreiz tiek gatavots. Paredzēts, ka atbalstam varēs pieteikties pēc budžeta apstiprināšanas, tas ir, ne ātrāk kā februārī. Atbalstu plānots sniegt mazajiem uzņēmējiem inovatīvu produktu ražošanas vai jaunu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai. Interesentus lūdzam sekot līdzi informācijai novada mājas lapā www.beverinasnovads.lv, kā arī “Beverīnas Vēstīs”.

Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa