Par pašvaldības atbalstu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par iespēju saņemt pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumiem, ko nosaka Beverīnas novada pašvaldības 30.06.2016. saistošie noteikumi “Par Beverīnas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, skaidrojam, ka jebkuri plānotie energoefektivitātes pasākumi veicami saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu.

Tas nozīmē, ka pat tad, ja iedzīvotāji vēlas kaut vai tikai nomainīt logus koplietošanas telpās, saņemot līdzfinansējumu no pašvaldības, nepieciešams sagatavot tehnisko projektu par energoefektivitātes pasākumiem visai ēkai, savukārt lai iztrādātu tehnisko projektu, vispirms jāveic energoaudits.

Ar sagatavotu tehnisko projektu mājas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties atbalstam ES energoefektivitātes projektu konkursā (interesēties sabiedrībā “Altum”), vai arī veikt tehniskajā projektā paredzētos darbus pa daļām (pamati, sienas, bēniņi, logi, utt.) par saviem līdzekļiem.

Jā, dokumentācijas sagatavošana ir papildu izdevumi mājas iedzīvotājiem, taču šāda prasība tiek piemērota tāpēc, lai mudinātu iedzīvotājus pakāpeniski veikt plašākus energoefektivitātes pasākumus, nevis tikai nomainīt ārdurvis, vai piemēram, nosiltināt pamatus.

Jebkurā gadījumā, izstrādātais tehniskais projekts būs spēkā vairākus gadus, tādējādi, turpinot energoefektivitāti paaugstinošos darbus, vairs nebūs nepieciešams izstrādāt atsevišķus projektus jumtam vai citām ēkas daļām.

Saistošie noteikumi ar sīkāku līdzfinansējuma nosacījumu aprakstu pieejami Beverīnas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā “Pašvaldība” > “Dokumenti” > “Saistošie noteikumi”:  http://www.beverinasnovads.lv/images/dome/dokumenti/Saistosie%20noteikumi/saistošie_par_BNenergefektiv_daudzivokļu_mĀJĀS.pdf

Projektu vadības speciāliste

Linda Krūmiņa