Informācija par “Ūdenssaimniecības attīstības vadlīnijas dārzkopības sabiedrībās”

BeverinasGerbonis

          Beverīnas novada pašvaldības atbalsta ūdens centralizētās apgādes izbūvi pa ielu posmiem dārzkopības sabiedrībās, kuras atrodas “Valmieras ūdens” apkalpošanas zonā, pēc šādiem principiem [..]

          Tālāk lasi  - pielikumā!