Informācija par māju norādēm!

zīmēt aploksne

    Aicinām iedzīvotājus sakopt māju norādes, uzstādīt tām jaunus un izturīgus koka stabus, it īpaši, ja uz viena staba ir nepieciešams piestiprināt vairākas norādes.

    Paldies tiem, kas to jau ir izdarījuši!

 Beverīnas novada pašvaldība