GODINĀTI “BEVERĪNAS LEPNUMI 2016”

beverinas lepnums foto

       Ir pagājis vēl viens gads mūsu krāšņajai Latvijai, un tā ir kļuvusi par gadu vecāka. Šogad, 18.novembrī, visi kopā atzīmējām Latvijas Valsts proklamēšanas 98.dzimšanas dienu. Aizdomājoties, kas tad īsti ir gads mūsu mūžs, ko gada laikā gan mēs visi kopā, gan katrs atsevišķi spējam paveikt. Svinot valsts dzimšanas dienu, ik gadu Beverīnas novada pašvaldība izsaka pateicību novadniekiem, kuri ir ieguldījuši savu laiku novada attīstībai, kā arī ar saviem darbiem ir nesuši novada vārdu Latvijā un pasaulē. Sveicam visus laureātus, kuri šogad saņēma Beverīnas novada pašvaldības apbalvojumus:

- Pateicības rakstu par dalību konkursā “Beverīnas novada sakoptākā sēta 2016” saņēma zemnieku saimniecība “Kalnleimaņi”, saimniece Lolita
Zvirgzda;
- Pateicības rakstu par dalību konkursā “Beverīnas novada sakoptākā sēta 2016” saņēma daudzdzīvokļu māja “Ausekļi” pārstāve Ilze Zvirbule;
- Pateicības rakstu par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novaduun sabiedrību saņēma Kazimirs Ločmelis;
- Pateicības rakstu par aktīvu sabiedrisko darbu un novada popularizēšanu valstī saņēma Valentīna Roziņa;
- Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā, radošu, atbildīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu saņēma Vera Bērziņa;
- Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā, radošu, atbildīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu saņēma Dzintra Sijāte;
- Pateicības rakstu par ilggadēju, radošu un atbildīgu darbu ar Brenguļu sākumskolas tautisko deju kolektīvu, un sasniedzot dzīves 60.jubileju saņēma Ivars Ozoliņš;
- Pateicības rakstu par ilggadēju, radošu un neatlaidīgu darbu ar Brenguļu sākumskolas tautisko deju kolektīvu saņēma Liāna Ozoliņa;
- Atzinības rakstu par aktīvu sabiedrisko darbību un novada popularizēšanu valstī saņēma Zanda Žentiņa;
- Atzinības rakstu par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību un atbalstu audžu ģimenēm saņēma Dace Sēne;
- Atzinības rakstu par aktīvu sabiedrisko darbību un novada popularizēšanu valstī saņēma Jānis Jākabsons;
- Beverīnas lepnuma balvu par ieguldījumu sabiedriskā un pašvaldības darbā saņēma Jānis Kivilands;
- Beverīnas lepnuma balvu par ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Inese Veršelo;
- Beverīnas lepnuma balvu par sasniegumiem izglītībā saņēma Edīte Puķīte.

        Pirms valsts svētkiem, 17.novembrī notika arī svinīgais pasākums Trikātā, kurā pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes paaugstināšanā, atbildīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu saņēma – Inga Boškina, Maruta Ģingule, Sarmīte Kanašniece, Maija Ingeleviča,
Agita Pētersone, Ilze Ciguze, Iveta Ābrama, Solvita Strautiņa, Evita Kaķīte-Brasa. Par godprātīgu un atbildīgu darbu pateicības rakstus saņēma – Santa Paegle, Nauris Šustiks, Guntars Purgalis, Daila Ielīte, Iveta Vilka un Inese Krūmiņa.
        Beverīnas novada pašvaldība pateicas pašdarbnieku kolektīviem, viesiem un organizatoriem, kas piedalījās valsts svētku pasākumā Trikātā, kā arī 18.novembra pasākuma vakara vadītājam Aigaram Veldrem, dziedātājiem – Sabīnei Zaķei, Signei Aizupietei, Jānim Aizupietim un Mārtiņam Ruskim ar pianistu un grupai “Blēži”.


Kultūras darbu organizatore Brenguļu pagastā Lelde Vilka