Atbalsts ražošanas ēku izveidei

Pieteikšanās: PROVIZORISKI 2016.gada aprīlis –maijs
I PROJEKTA IESNIEDZĒJS
 • sīkais, mazais vai vidējais komersants, kura pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība;
 • komersants vai nodibinājums kurš nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas vajadzībām un tālāku iznomāšanu;
 • ostu pārvalde.
II MĒRĶIS UN BŪTISKIE NOSACĪJUMI
 • mērķis: ražošanas ēku izveide jaunu darba vietu radīšanai apstrādes rūpniecības nozarē;
 • ražošanas ēka tiks izmantota savām vajadzībām vai iznomāta citiem ražojošiem uzņēmumiem;
 • ražošanas ēkas var tikt izveidotas visā Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu;
 • ražošanas ēkā vai telpās, kurā plānots veikt renovāciju vai rekonstrukciju, pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas NAV veikta saimnieciskā darbība;
 • ēku kopējā platība vismaz 1000m2;
 • piešķirtā finansējuma ietvaros vidēji vienas jaunizveidotas darbvietas radīšanai infrastruktūrā iegulda ne vairāk kā 41 000 EUR.
 
 • projekta atbalsta finansējums ir sadalīts pa visiem Latvijas reģioniem, iesniegtie projekti konkurē savu reģionu ietvaros
III FINANSĒJUMA APJOMS UN ATBALSTA INTENSITĀTE
 • maksimālais atbalsta apjoms ir 1 166 000 EUR.
 • atbalsta intensitāte 45%;
 • kārtā pieejamais finansējums 24,8 mlj EUR.
IV ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS
 • ražošanas ēkas būvniecības, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas;
 • ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievadceļu būvniecība vai rekonstrukcija projektā paredzētās rūpnieciskās ražošanas ēkas vajadzībām;
 • projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
 • autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, kas saistītas ar ražošanas ēkas būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju, nepārsniedzot 5% no projekta attiecināmajām izmaksām.
V PRETENDENTI AR LIELĀKO IESPĒJAMĪBU SAŅEMT FINANSĒJUMU*
 • projektā plānoto rekonstruējamo, renovējamo vai izbūvējamo ēku platība ir vismaz 10 000 m2;
 • projekta iesniedzēja, projekta iesniedzēja saistīto personu grupas pašu kapitāls ir vismaz 35 % no projekta attiecināmajām izmaksām;
 • ēku izmantos finansējuma saņēmējs savas ražošanas nodrošināšanai apstrādes rūpniecības nozarē, kas ir RIS3 noteiktā specializācijas joma**;
 • plānotās darbības ir papildinošas projektu līmenī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 3.3.1. specifisko atbalsta mērķi;
 • projektam ir augsts gatavības līmenis (pabeigts tehniskais projekts, saņemta būvatļauja, pabeigts iepirkums);
 • projekta ietvaros tiks īstenotas aktivitātes, lai veicinātu dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu.
* augstāk minēto nosacījumu izpilde garantē maksimālo punktu skaitu. Citiem pretendentiem punkti tiek vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem.
** nozares šādās specializācijas jomās (zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; viedā enerģētika un viedie materiāli,  tehnoloģijas un inženiersistēmas)
 
Esat laipni aicināti uz bezmaksas konsultāciju
Projektu nodaļas vadītājs Verners Pelšs, mob.t. 26101941, e-pastsŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.