Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

zaao logo

2013.gada 23.oktobrī starp Beverīnas novada pašvaldību un SIA „ZAAO“ tika noslēgts līgums, kas paredz SIA “ZAAO” uzdevumu sniegt sadzives atkritumu savākšanas (tai skaitā atkritumu vākšanas, šķirošanas un sajaukšanas, lai tos pārvadātu), uzglabāšanas, pārkraušanas un pārvadāšanas pakalpojumus Beverīnas novada administrativajā teritorijā.

Vairāk par līgumu - pielikumā!