Beverīna no vēstures lappusēm nezudīs

Noformejums bez nosaukuma

Beverīnas novada pašvaldības informatīvais izdevums iznāk kopš 2009. gada, kad notika iepriekšējā novadu reforma, apvienojot Brenguļu, Kauguru un Trikātas pagastus, kā novada administratīvo centru nosakot Mūrmuižu. Šo gadu laikā novadā ir notikusi attīstība vairākās nozarēs, par dažādām aktualitātēm 12 gadu laikā iedzīvotāji tika informēti arī pašvaldības izdotajā bezmaksas izdevumā.

Izdevuma pirmo lapu rotā novada galvenais simbols – ģerbonis, kas ir Beverīnas sakta. Kopš 2014. gada Beverīnas novadam ir savs ģerbonis, no 2018. gada – karogs, kas ir iesvētīts Trikātas evaņģēliski luteriskā Sv. Jāņa baznīcā. Ģerboņa pamatā ir arheoloģiskā sakta, kas atrasta Trikātas Libirtu kapulaukā un datējama ar III gadsimtu. Rotas raksts ir abstrakti ģeometrisks, kas norāda uz tās baltu vai baltiem tuvo piederību un saistību ar ļoti senu kultūras tradīciju un stilu. Tā ļauj sajust seno baltu dzīves veidu un domāšanu. Sakta ir apaļas formas, no zaļvara (bronzas) ar iedobu emalju sarkanā krāsā.

Ģerboņa saktā saskatāmas daudzas latviešiem svarīgas zīmes un tēlainas nozīmes simboli. Aplis – tā ir Saule un visa plašā pasaule. Krusts – Dieva radošā spēka un svētības simbols. Četru Zaru jeb Uguns krusti – simbolizē četrus Pērkona dēlus, bet Krusta zibens šautras – pašu Pērkona tēvu – pasaules darinātāju un pārvaldnieku. Kvadrāts saktas un krusta centrā – pirmā (Dieva) doma, ideja, impulss. To sauc arī par galdu, kur jau mazā mērogā ietvertas visas pasaules tālākās attīstības līnijas.

Novada nosaukums 2009. gadā tiks dots par godu mītiskajai Beverīnas pilij, kas piederēja Tālavas latgaļu vecākajam – ķēniņam Tālivaldim. Mūsu novads šo gadu laikā bija viens no retajiem, kam nosaukums nebija dots pēc apdzīvotas vietas tā teritorijā, bet gan pamatā esot daudz senākajai vēsturei, kas aptver daļu Vidzemes un Latgales reģionu.

Divpadsmit gadi Beverīnas novadā ir aizritējuši. No 2021. gada 1. jūlija Beverīnas novada trīs pagasti tiks iekļauti jaunizveidojamā Valmieras novadā, kas kopumā sastāvēs no līdzšinējo 8 pašvaldību administratīvajām teritorijām. Līdz ar to arī tiks veidots kopējs Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums. Šo izdevumu iedzīvotāji saņems mājsaimniecību pastkastītēs katrā no līdzšinējo novadu teritorijām. Mājsaimniecību adresēs izmaiņas būs vienīgi novada nosaukumā, piemēram, “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, LV-4224. Pasta indeksi nemainās.

Turpmākajā Valmieras novada pastāvēšanas laikā veidos jaunu ģerboni, kas simbolizēs jaunizveidotā novada teritoriju. Jāmin, ka spēku nezaudēs pirms 2009. gada apstiprinātie pilsētu un pagastu ģerboņi.

Ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir noteikusi pārejas periodu visām pašvaldībām, ir plānots, ka līdz jaunās administrācijas struktūras apstiprināšanai, pagastu pārvaldes turpina darbu ierastajā darba režīmā. Līdz ar to iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšana būs iespējama. Par turpmāko pakalpojumu pieejamību lems jaunā pašvaldība.

Ar līdzšinējās Beverīnas novada pašvaldības domes sēžu lēmumiem jūnija mēnesī var iepazīties tīmekļvietnē: www.beverinasnovads.lv. 1. jūlijā stāsies spēkā jaunās pašvaldības domes deputātu pilnvaras (līdzšinēju pašvaldību domju deputātu pilnvaras zaudēs spēku), kā arī notiks pirmā domes sēde jaunizveidotajā  pašvaldībā. Par domes sēdes darba kārtību informācija tiks ievietota tīmekļvietnē.

Līdzšinējās Beverīnas novada pašvaldības tīmekļvietne www.beverinasnovads.lv kādu laiku būs pieejama, tomēr aicinām iedzīvotājus no jūlija aktuālo informāciju meklēt Valmieras novada pašvaldības tīmekļvietnē – www.valmierasnovads.lv .

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša