Par 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu

BeverinasGerbonis

Ņemot vērā, ka koronvīrusa “Covid-19” izplatība Latvijā vēl joprojām negatīvi ietekmē vairāku nozaru uzņēmumu darbību un uzņēmumu darbinieku ienākumus, 2021. gada 25. martā Beverīnas novada pašvaldības dome sēdē pieņēma lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņus visiem NĪN maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Beverīnas novada pašvaldības teritorijā esošiem īpašumiem.

Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, tad maksāšanas termiņš tiek pārcelts uz 2021. gada 15. novembri.

Beverīnas novada pašvaldības domes sēdē nolēma:

  1. Pārcelt NĪN maksāšanas termiņu, kas iestājas 2021. gada 31. martā uz 2021. gada 15. novembri.
  2. Pārcelt NĪN maksāšanas termiņu, kas iestājas 2021. gada 17. maijā uz 2021. gada 15. novembri.
  3. Pārcelt NĪN maksāšanas termiņu, kas iestājas 2021. gada 16. augustā uz 2021. gada 15. novembri.

Termiņa pārcelšana nozīmē, ka līdz 15.11.2021. netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Pašvaldība pateicas tiem NĪN nodokļa maksātājiem, kuri nodokli samaksājuši un lūdz NĪN maksātājus, kuri ārkārtas situācijas laikā veic saimniecisko darbu un turpina strādāt, veikt nodokļa apmaksu ierastajā kārtībā.

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība