Par autotransporta kustības ierobežojumiem pa novada pašvaldības autoceļiem

cela zime 7tonnas

Pavasara šķīdoņa laikā ir nepieciešams ierobežot autotransporta kustību, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus. Beverīnas novada pašvaldība nosaka smagā autotransporta, ar kopējo masu virs 7 tonnām, kustību ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem. Ierobežojumi būs spēkā no 2021.gada 3. marta līdz to atcelšanas brīdim.

Uz ceļiem tiks uzstādītas ceļa zīmes.

Zemnieki, mežu izstrādātāji un citu kravu pārvadātāji var plānot kravu izvešanu, ņemot vērā minētos ierobežojumus.

Ierobežojumi neattiecas uz operatīvo dienestu, sabiedrisko transportu, kā arī uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās pārvadā svaigpienu.

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība