Ziņojums iedzīvotājiem par komunāliem tarifiem Beverīnas novadā!

       Izdevumi par visu ir mainījušies. Ņemot par pamatu izdevumu summu, novadā ir nepieciešams

noteikt vienotu tarifu – katrai vietai atsevišķi, vidējo novada vai vienotu visam novadam, balstoties

pēc lielākā ūdens patērētāja. Izdevumi ūdens sagatavošanai un notekūdeņu attīrīšanai ir palielinājušies.

      Mūsu problēma ir nepietiekošs ūdens patērētāju skaits ciematos, tas palielina m3 pašizmaksu.

      Ir iespējas strādāt ekonomiskāk! Pašvaldības darbinieki ir uzsākuši attīrīšanas iekārtu pilnveidošanu

energoefektivitātei.Izmaksu sadalījumu Mūrmuižas ciematā Jūs variet aplūkot diagrammā - pielikumā!

      Pašvaldībai ir iespējams noteikt vienotu tarifu trīs veidos:

 a) vidējo tarifu visam novadam;

b) katram ciematam  konkrēto faktiskā patēriņa  tarifu;

c) noteikt vienoto tarifu novadam pēc lielākā patērētāja – Mūrmuižas ciematā.

1) Tabulā ir salīdzinātas izmaksas lielākās iedzīvotāju lokalizācijas vietās par ūdeni un kanalizāciju:

Vieta Trikātas pag. Brenguļi Cempi Mūrmuiža Kauguri Līči
  ūdens

Kana-

lizācija

ūdens

Kana-

lizācija

ūdens

Kana-

lizācija

ūdens

Kana-

lizācija

ūdens

Kana-

lizācija

ūdens

Kana-

lizācija

Esošais

 tarifs

bez PVN

1.62 0.91 0.81 1.65 0.94 1.41 0.58 1.52 1.42 1.68 - -

Aprēķinā-

tais tarifs

 bez PVN

2.73 4.07 1.63 3.31 1.44 2.23 1.21 1.49 0.84 1.90 5.12 1.01

2) Vidējais tarifs (bez PVN) Beverīnas novadā par:

a) ūdens - 1.72 EUR/m3;

b) kanalizācijas - 2.12 EUR/m3.

Katra iedzīvotāji viedoklis ir svarīgs, tāpēc Beverīnas novada pašvaldība vēlas saņemt jūsu domas un ieteikumus par komunāliem

tarifu izmaiņām mūsu novada, kuru no variantiem Jūs atbalstiet!Atbildes vēlamies saņemt nedēļas laika no ziņojuma saņemšanas!

Tā ir iespējams iesniegt pagastu pārvaldēs pie darbiniekiem!

 

Jautājums: Kādi ir jūsu ieteikumi, lai noteiktu vienotu tarifu visa novadā?

 

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada pašvaldība