Ziņojums d/s "Gaujas" dārzu īpašniekiem!

Jautājums par ūdensvadu izbūvi SIA ‘’Valmieras ūdens’’ apkalpes zonā no Sapām līdz d/s “Gaujas” ir izskatīts Beverīnas novada finanšu un attīstības komitejas sēdē 2016.gada 24.martā.

Komitejā ir apstiprinātas vadlīnijas ūdens apgādes tīkla izbūvei. Vairāk - pielikumā!