Par jauno Beverīnas novada pašvaldības domes izpilddirektori ievēlēta Cilda Purgale

Izpilddirektora Cilda

20.decembrī Beverīnas novada pašvaldības domes sēdē tika ievēlēta pašvaldības izpilddirektore Cilda Purgale, klātesot 9 deputātiem, ar 9 balsīm tika nobalsots “par” komisijas izvirzīto kandidāti.

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša