Brenguļos notiks valsts svētku svinīgais pasākums

Valsts svetki 17nov2019 ml“Latviešu tauta! Vai tu jūti, ko nozīme – būt vienotai? Gribēt ar vienu ar vienu gribu, varēt ar vienu spēku, darīt un izdarīt ar vienu domu!” /K.Ulmanis/ 1918.gada 18. novembrī Rīgas pilsētas Otrajā teātrī, kuru šodien pazīstam kā Latvijas Nacionālo teātri, tika proklamēta Latvijas Republika. Tā ir Latvijas dzimšanas diena – svētki, kas izdodas skaisti, ja veidojam tos paši.

Kopš novada izveidošanas, katru gadu kādā no pagastiem tradicionāli notiek novembra svētku svinīgais pasākums, kurā godina cilvēkus, kas devuši lielu ieguldījumu sakopjot vidi, popularizējot novada vārdu Latvijā un pasaulē, kā arī brīvprātīgi organizējot gan dažādu pasākumu aktivitātes novadā, gan veicot dažādus darbus pašvaldības rīkotajos pasākumos.

Šogad, 17.novembrī plkst. 18:00, Brenguļu sākumskolas lielajā zālē sāksies svinīgais valsts svētku pasākums, kurā tiks pasniegti Beverīnas novada pašvaldības domes apbalvojumi – balva “Beverīnas lepnums”, “Atzinības raksts” un “Pateicības raksts”.

Šogad pašvaldības domes augstākais apbalvojums – balva “Beverīnas lepnums” tiks pasniegts Sandrai Jansonei – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā un aktīvu radošo darbību, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu. Ģirtam Stabliniekampar ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā.

Apbalvojums “Atzinības raksts” tiks pasniegts Ingunai Vilkai par profesionālu, godprātīgu un radošu darbu, kā arī Brenguļu sākumskolai veltītajiem 25 darba gadiem, Gunai Sēnei par aktīvu darbību kultūras dzīvē un pasākumu organizēšanā, Olitai Pārupei par iedzīvotāju piesaisti pašvaldības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, Raimondam Visendorfam par līdzdalību tūrisma, vides un kultūras attīstībai novadā, Egitai Bišai par ieguldījumu novada pašvaldības attīstībā, Gundegai Lapiņai par ieguldījumu novadpētniecībā un Mūrmuižas Tautas universitātes vērtību saglabāšanā.

Apbalvojumu “Pateicības raksts” svinīgajā svētku pasākumā pasniegs Jānim Fūrmanim par ieguldījumu tiltiņa izbūvē pār Abula upi pasākumam “Kino pedālis”, kā arī divpadsmit Beverīnas novada aktīvākajiem jauniešiem – Alisei Ievai Parfenkovai, Alisei Zariņai, Daigai Zariņai, Danielam Lānam, Karīnai Doņecai, Kristapam Skujiņam, Lailai Baltiņai, Laurim Ģirtam Lācim, Luīzei Martai Andrejsonei, Rovildam Deduškevičam, Līgai Ozolai un Natālijai Terentjevai – par iesaisti lielākajos novada kultūras un sporta pasākumos.

Svinīgajā pasākumā koncertu sniegs Igo Fomins un Aivars Hermanis. Pēc pasākuma balle ar grupu "Labamba". Ieeja pasākumā un ballē bez maksas! Lai iedzīvotāji nokļūtu uz pasākumu un atpakaļ, no pašvaldības puses tiks nodrošināts bezmaksas transports (17:10 – Mūrmuiža; 17:15 – Kauguri; 17:20 – Cempi; 17:35 – Trikāta) par kura izmantošanu iepriekš informēt pa tālr. 25421116 (Kultūras centra vadītāja Agija Roķe).

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša