Paziņojums iedzīvotājiem!

novada logo

Cienījamie iedzīvotāji, dažādu iemeslu dēļ esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata. Par šo lēmumu jau esmu informējis domes deputātus. Kādi ir šāda mana lēmuma iemesli:

  1. Reģionālā reforma. Mans lēmums ir kā protests pret šo reformu. Droši vien, ka kaut kādā mērā reforma ir nepieciešama, bet veids, kādā tā norit, ir nepieņemams. Nenotiek diskusija starp pašvaldībām un valdību par reformas realizācijas veidu. Nekādi argumenti netiek ņemti vērā. Nav atrisināta ne iedzīvotāju pārstāvniecība novada domē, ne arī plānošana, dokumentu pēctecība.
  2. Ne morāli, ne fiziski nav iespējams izturēt masu informācijas līdzekļu spiedienu pret iedzīvotājiem un mani pašu.
  3. Trešais iemesls ir tas, ka dažādu objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ man neizdevās atrisināt dažādus procesus pašvaldības turpmākai darbībai. Esmu zaudējis gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju atbalstu.

Tāpēc es atkāpjos, pie ‘’krēsla’’ neturoties.

Informāciju sniedza:

Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Zvirbulis