2019. gada 5.jūnijā Valmierā notiks VARAM konsultācija pašvaldībām par administratīvi teritoriālo reformu


reforma

Informējam novada iedzīvotājus, ka Ministrija aicina Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas un Valmieras pilsētas domes deputātus uz konsultācijām par Valmieras novada apvienoto administratīvo teritoriju, kura ietverta informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”.

Konsultācijas notiks 2019. gada 5. jūnijā plkst. 15.00 Valmieras Kultūras centrā Rīgas ielā 10, Valmierā.

Darba kārtībā paredzēts VARAM ministra Jura Pūces ziņojums par administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, eksperta ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem aspektiem un diskusija ar Valmieras novadā apvienojamo administratīvo teritoriju deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem

Vienlaikus aicinām Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas un Valmieras pilsētas domes deputātus piedalīties konsultācijās, paust savu viedokli un sniegt savu ieguldījumu administratīvi teritoriālā dalījuma pilnveidē, lai kopīgā darbā iegūtu vislabāko rezultātu Latvijai!

Informāciju no avota sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība