Beverīnas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu tiek veidotas Beverīnas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu nodrošināšanai.

Latvijā reģistrēto politisko partiju vai reģistrēto politisko partiju apvienības, Beverīnas novada vēlēšanu komisijas locekļi un vēlētāju grupas (vismaz desmit vēlētāji) tiek aicināti līdz 2019. gada 8. aprīļa plkst. 16.00 izvirzīt un pieteikt Beverīnas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus.

Pieteikumi sagatavojami saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas ir pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā, kā arī tās var saņemt Beverīnas novada vēlēšanu komisijā. Aizpildītas veidlapas personīgi iesniedzamas Beverīnas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Egitai Bišai, Brenguļu pagasta pārvaldē, “Kaimiņi”, Brenguļi,  Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā. Novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi 29215189, 26460272.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:

  • · reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • · ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • · Beverīnas novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, novada vēlēšanu komisijas locekļa vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • · kurš prot latviešu valodu;
  • · kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • · kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
  • · kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • · kurš nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.

Beverīnas novadā darbosies 3 vēlēšanu iecirkņi:

Nr. 920 (locekļu skaits 5)

BRENGUĻU PAGASTA PĀRVALDE

"Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov;

Nr. 925 (locekļu skaits 5)

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PASACIŅA"

"Bērnudārzs Pasaciņa", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov;

Nr. 905 (locekļu skaits 5)

TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS

Nākotnes iela 2, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov.

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājas lapā: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni

Informāciju sagatavoja:

Beverīnas novada vēlēšanu komisija