Beverīnas novada pašvaldības atbalsts sportam

atbalsts sportam foto2018

Informējam, ka līdz 2018.gada 31.oktobrim ir iespējams iesniegt pieteikumus budžeta plānošanai par nākamajā gadā nepieciešamo Beverīnas novada pašvaldības atbalstu sporta nozarē. Pašvaldības atbalsts tiek izskatīts pēc nolikuma “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Beverīnas novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”.

Nolikums

1.pielikums (pieteikums)

2.pielikums (iesniegums)

Nolikums pieejams arī pašvaldība mājaslapas www.beverinasnovads.lv sadaļā “Pašvaldība” -> “Dokumenti” -> “Citi dokumenti”. Vairāk informācija pa tālr. 25421116 (Ieva Putniņa).

Informāciju sagatavoja: Kultūras centra vadītāja Ieva Putniņa