Trešais Latvijas-Igaunijas pārvades tīkla starpsavienojums

Trešais Latvijas-Igaunijas pārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts visam Baltijas reģionam, kas nodrošinās Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un konkurētspēju kā Baltijas valstu iekšienē tā arī starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Projekts ir realizējams līdz 2020.gadam un ir iekļauts Latvijas un Eiropas pārvades sistēmas attīstības plānā.
Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma variants ir maršruts Sindi-Rīga, kura ietvaros paredzēts izbūvēt 330kV gaisvadu augstsprieguma elektrolīniju ar kopējo garumu Latvijas un Igaunijas teritorijā ap 200 km starp apakšstacijām Kilingi-Nimme Igaunijā un Rīgas TEC2 Latvijā. Jaunā pārvades līnija Latvijā un Igaunijā tiks izbūvēta pārsvarā pa jau eksistējošām elektropārvades līniju trasēm. Papildus priekšrocība ir 110kV pārvades tīkla drošuma paaugstināšana posmā Rīga – Rūjiena.
2016. gada 16. februārī ietekmes uz vidi novērtējums iesniegts Vides Pārraudzības Valsts birojā
Vairāk informācijas par Kurzemes loka un Latvijas-Igaunijas pārvades tīkla trešā starpsavienojuma projektiem skatiet AS “Augstsprieguma tīkls” mājaslapā.