Paziņojums Trikātas pagasta iedzīvotājiem

novada logo

Sakarā ar Trikātas pamatskolas siltumsūkņa kontūra bojājumu, ezerā ir izplūdis tehniskais šķidrums, kas nav videi bīstams un ir uz spirta bāzes.

Lūgums iedzīvotājiem nekāpt uz ledus, jo tas ir bīstami. Ezera ledus ir nedrošs un pašvaldība nevar garantēt jūsu drošību. Par šo problēmu ir informēta arī Vides pārvalde.

Informāciju sagatavoja – Beverīnas novada pašvaldība