Par autobusu pieturvietas sakārtošanu Trikātas pagastā

novada logo

2017.gada 11.decembrī Beverīnas novada pašvaldība nosūtīja iesniegumu Valsts akciju sabiedrībai Latvijas Valsts ceļi par autobusu pieturvietas sakārtošanu autoceļa posmā V233 Slāži-Trikāta-Miega 6,455 kilometrā.

Decembra beigās no VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļas vadītājas tika saņemta atbilde, ka veikta divu autobusu pieturvietu apsekošana – uz autoceļa Slāži-Trikātas-Miega 6,455 km ceļa kreisajā pusē un Trikātas centrā.

2018.gada vasaras sezonā paredzēts šajās pieturvietās veikt pasažieru platformas atjaunošnas darbus ikdienas uzturēšanas līdzekļu ietvaros. Tas uzlabos pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu no sabiedriskā transporta, kas šobrīd ir apgrūtināta un pat bīstama.

Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība