Par Beverīnas novada ceļu uzturēšanu ziemas periodā

       Beverīnas novada pašvaldība informē, ka 30.10.2017. noslēdzās Iepirkums par Beverīnas novada ceļu uzturēšanu ziemas periodā (2017./2018. un 2018./2019. ziemas sezona). Pretendenti piedāvāja arī savu izcenojumu māju ceļu uzturēšanai:

 ZS “Irbītes”,  tālr. 64729567 Trikātas pagasta māju ceļi 25.00 EUR/1km bez PVN
SIA “Erdein”, tālr. 26557976 Kauguru pagasta 1.posma māju ceļi 13.20 EUR/1km bez PVN
ZS “Mazputniņi”, tālr. 26190088 Kauguru pagasta 2.posma māju ceļi 12.76 EUR/1km bez PVN
  - arī ZS "Mazputniņi" Brenguļu pagasta 1.posma māju ceļi 12.76 EUR/1km bez PVN
ZS “Jaunozoli”, tālr. 26563522 Brenguļu pagasta 2.posma māju ceļi 15.00 EUR/1km bez PVN

NOVADA CELI ZIEMA2017

Trikātas pagasta ceļu uzturēšanu veic viens Pretendents. Šajā sakarā pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuriem nepieciešama māju ceļu uzturēšana ziemas periodā vērsties pie augstāk minētajiem Iepirkuma uzvarētājiem, ņemot vērā pie kura ceļu posma piekļaujas Jūsu māju ceļš.

 

 Informāciju sagatavoja: Beverīnas novada pašvaldība