“Ražas ballē” tika godināti uzņēmēji, zemnieki un pašnodarbinātās personas, kā arī apbalvoti konkursa “Sakoptākā sēta 2017” laureāti

Razasballe Ivara stikla balvas2017

28.oktobrī, Beverīnas novadā jau otro gadu pēc kārtas tradicionāli notika “Ražas balle”, kas bija veltīta novada uzņēmējiem, zemniekiem un pašnodarbinātām personām. Pasākumā tika izteiktas pateicības par atbalstu pašvaldības pasākumos, izglītības, saimniecības un sociālajā nozarē. Uzņēmējus un citus klātesošos uzrunāja Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis, uzsverot, ka ir svarīgi uzlabot mūsu nacionālo kopproduktu un veicināt savstarpējo sadarbību ikdienā, kā arī novēlot veiksmīgu attīstību nākotnē.

Pasākuma sākumā tika apbalvoti pašvaldības rīkotā konkursa “Sakoptākā sēta 2017” laureāti katrā no nominācijām. Šogad uz konkursu bija pieteikti 25 īpašumi. Pirmo vietu ieguvēji individuālo māju grupās saņēma ZAAO speciālbalvas – bezmaksas atkritumu izvešana līdz sešām reizēm gadā, kā arī pašvaldības sagatavotos Atzinības rakstus, Strenču kokaudzētavas dāvanu kartes un iespēju piedalīties ekskursijā “Apkārt tik skaisti!” uz sakoptākajām sētām un skaistākajiem dārziem citos novados, kas notiks nākamā gada vasarā.

Komisijai izvērtējot pieteiktos īpašumus un sakoptākās sētas, pirmo vietu nominācijā ‘Sakoptākā lauku sēta” šogad ieguva “Jauncempi” (Brenguļu pagasts), otruvietu “Aldari” (Brenguļu pagasts), bet trešo –“Jaunlankaiži” (Brenguļu pagasts). Nominācijā “Sakoptākā ģimeņu māja ciematā” ar pirmo vietu apbalvoja “Lazdkalni” (Brenguļu pagasts), otro – “Mežāres” (Cempi), bet trešo – “Kadiķi” (Brenguļu pagasts).

Šogad konkursam tika pieteiktas sešas daudzdzīvokļu mājas no Brenguļu un Kauguru pagasta. No tām pirmo vietu ieguva “Līgotnes” (Mūrmuiža), otro – “Līčupes” (Kauguru pagasts), bet trešo – ”Brīvzemnieki” (Brenguļu pagasts). Novadā aktīvi darbojās uzņēmumi un lauku saimniecības, kas šogad tika pieteikti uz konkursa nomināciju “Sakoptākais uzņēmums/ lauku saimniecība”, kur pirmo vietu ieguva viesu māja “Brūtes” (Kauguru pagasts), otro – viesu nams “Jaundzērvītes” (Brenguļu pagasts), bet trešo – z/s “Bērziņi” (Brenguļu pagasts).

Beverīnas novada pašvaldība izsaka pateicību arī pārējiem konkursa dalībniekiem par piedalīšanos, kuri savas sētas un apkārtējo vidi ir skaisti sakopuši, radot pozitīvu

priekštatu par apkārtējo vidi novadā!

Lai izceltu tos uzņēmējus, kuri daļu sava laika velta palīdzot pašvaldības rīkotajos pasākumos un aktivitātēs, pašvaldība “Pateicības rakstu” pasniedza – SIA “Abula”, SIA

“Vīnkalnieši”, biedrība “Beverīnas amatnieki”, a/s “Latvijas valsts meži” Strenču kokaudzētavai, SIA “R Chocolate”, z/s “Jaunupītes”, SIA “Strazdiņš RZ”, z/s “Stūrīši”, pašnodarbinātajām personām – Guntaram Aizupietim un Ingunai Vilkai, kā arī Jānim Jākabsonam, kas darbojas “Beverīnas koka skulptūras un labirinti”. Savukārt “Pateicības rakstu” par atbalstu saimnieciskajā darbā saņēma – z/s “Jaunozoli”, SIA “A Telekom” un SIA “Erdein”. Tāpat “Pateicības rakstu” saņēma SIA “Jaunbāģi” un z/s “Irbītes” par atbalstu pasākumos un saimnieciskajā darbā. Paldies kas atbalsta novada izglītības iestādes, kā arī pateicība tika izteikta pašnodarbinātajai personai Armandam Gumbrim par atbalstu sociālajā darbā.

“Pateicības rakstus’’ arī saņēma arī novada lielākie nodokļu maksātāji, kas dod ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā – sertificētai arhitektei Allai Mellēnai, zvērinātam

tiesu izpildītājam Naurim Miglavam, SIA “Miniserviss”, zvērinātai notārei Inetai Nīlanderei, SIA “Jaunbāģi”, SIA “Agroserviss Valmiera” un SIA “Abula”. Pašvaldība paldies saka arī – SIA “Gaujasozoli”, z/s “Sprīdīši”, z/s “Bērši”, z/s ” Rožkalni”, SIA “Vāle 1”, SIA “Sandrs”, SIA “Masterini”, z/s “Kalnleimaņi”, z/s “Krūzes”, SIA “Cosybed”, z/s “Mazputniņi”, biedrībai “Beverīnas ūdeņi”, kā arī pašnodarbinātajām personām – Krišam Dubrovskim, Kārlim Litenbokam, Gintam Eškinam un Valdim Anšmitam.

Paldies bigbendam “Valmieras puikas”, kas papildināja pasākuma skanējumu arī izpildītām dziesmām orķestra mūzikas skanējumā un vakara vadītājam Aigaram Veldrem. 

Vairāk fotogrāfijas no pasākuma – http://ej.uz/zwq8 .

Teksta un fotogrāfiju autore:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša