Aicinām pieteikt pretendentus Beverīnas novada pašvaldības domes apbalvojumiem

foto beverinaslepnums

Gatavojoties Latvijas Valsts proklamēšanas dienas svinīgajam pasākumam 18.novembrī, Kauguros, aicinām iedzīvotājiem līdz 15.oktobrim pieteikt pretendentus Beverīnas novada pašvaldības domes apbalvojumiem:

1) Pateicības raksts – par godprātīgu darbu, aktīvu darbību pašvaldības rīkotajos pasākumos, atbalstu Beverīnas novadam, par sadarbību ar Beverīnas novada domi;

2) Atzinības raksts – par nopelniem un ieguldījumiem novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā;

3) Balva “Beverīnas lepnums”, kategorijās::

        Izglītībā, kultūrā un sportā;

        Uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē;

        Sabiedriskajā darbā, pašvaldības vai valsts pārvaldes darbā.

Sīkāka informācija par vērtēšanas kritērijiem ir pieejama novada mājaslapas sadaļā “Pašvaldība” vai pie pagastu pārvalžu lietvedēm. Pieteikumus iesniegt Beverīnas novada pašvaldības administrācijā!

Lūgums Beverīnas novadā deklarētos laulātos pārus, kuri 2017.gadā atzīmē apaļās kāzu jubilejas (50, 60 un 70), pieteikt savu dalību pasākumā “Beverīnas lepnums’’ pa tālr. 64233422 – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Biruta Zvirbule).

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša