Par Beverīnas novada pašvaldības kustamās mantas izsoli

Precizēts izsoles datums!

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošu kustamo mantu:

1.Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (58., 25. un 29.nogabali) aptuvenā krāja – 1511,79m3, sākuma cena 91600,00 (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi), izsoles solis EUR 200.00;

2.Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (01.nogabals) aptuvenā krāja – 53,62m3, sākuma cena EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi), izsoles solis EUR 100.00;

3.Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (60_2.nogabals) aptuvenā krāja – 940,03m3, sākuma cena EUR 58000,00 (piecdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi,) izsoles solis EUR 200.00;

4.Cirsma “Brenguļu skola”, Brenguļu pagasts (60_3.nogabals) aptuvenā krāja – 1132,81m3, sākuma cena EUR 68500,00 (sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) izsoles solis EUR 200.00;

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Cirsmu var apskatīt darba dienās – par laiku iepriekš sazinoties, ar Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju – Jāni Fūrmani, tel.25748882.

Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2021.gada 19.maijam, plkst. 12.00 – “Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224 vai elektroniski parakstītus uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Izsole notiks 2021.gada 19.maijā, plkst. 14.00 - “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV 4224

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda - 10% apmērā no objekta nosacītās cenas un dalības maksa (EUR 50,00) Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726, kods: UNLALV2X. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  septiņu dienu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

PIELIKUMS