Par Beverīnas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli

Beverīnas novada pašvaldība atklātā izsolē atsavina pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus Trikātas pagastā:

  • “Kļaviņu mājas zeme”, kadastra Nr.9484 003 0165, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0165, platība 1.4596ha;
  • Izsoles sākuma cena EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi), solis EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).
  • “Robežnieki” kadastra Nr.9484 006 0216, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 006 0216, platība 3.24ha;
  • Izsoles sākuma cena EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi), solis EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi).
  • “Ziediņi” kadastra Nr.9484 003 0140, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9484 003 0140, platība 0.4737ha;
  • Izsoles sākuma cena EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi), solis EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

        Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā – pagastu pārvaldēs, vai mājas lapā www.beverinasnovads.lv. Kontaktpersona: Zeltīte Munce, tel.64233423. Objekta apskate iespējama iepriekš sazinoties ar Trikātas pagasta saimniecības daļas pārstāvi  - Hariju Upenieku, tel.20364827.  Pieteikšanās izsolei noteikta līdz 2021.gada 3.martam, plkst. 12.00, pieteikumus izsolei iesniedz Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245.

Nekustamā īpašuma “Kļaviņu mājas zeme”  izsole notiks 2021.gada 3.martā, plkst. 14.00, Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu  pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245. – 2.stāvā.

Nekustamā īpašuma “Robežnieki”  izsole notiks 2021.gada 3.martā, plkst. 14.30, Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu  pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245. – 2.stāvā.

Nekustamā īpašuma “Ziediņi”  izsole notiks 2021.gada 3.martā, plkst. 15.00, Brenguļu pagasta pārvaldē, adrese “Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu  pagasts, Beverīnas novads, LV- 4245. – 2.stāvā.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībniekiem jāpārskaita drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākuma cenas  Beverīnas novada pašvaldības kontā - AS SEB Banka LV71UNLA0050014282726. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, atrēķinot naudā iemaksāto drošības naudu,  divu nedēļu laikā no izsoles dienas, jāveic maksājums par objekta pirkšanu 100% apmērā.

Nekustamā īpašuma “Robežnieki” un “Kļaviņu mājas zeme” - IZSOLES NOTEIKUMI

 

Nekustamā īpašuma “Ziediņi” - PIELIKUMS

Zeltīte Munce tel. 64233423

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.