Beverīnas novada pašvaldības atkārtota nekustamā īpašuma izsole

       Beverīnas novada pašvaldība nodod atkārtotai izsolei dzīvokļa īpašumu "Kļavas"-8 (Kauguru pagasts) Izsolei var pieteikties līdz 2018.gada 8.janvārim plkst. 12:00. Izsole notiks 2018.gada 8.janvārī plkst. 14:00.

         Izsoles noteikumi pielikumā.