Informācija par minimālo uzturlīdzekļu apmēru 2017.gadā

       No 2017.gada 1.janvāra minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir noteikta 380.00 EUR apmērā. Tas nozīmē, ka 2017.gadā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 95.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 114.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto.

       Vēršam Jūsu uzmanību, ka uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek veikta par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to 2017.gada janvārī vēl tiks izmaksāti uzturlīdzekļi pašreizējā apmērā par 2016.gada decembri.

       Uzturlīdzekļi jaunajā apmērā par 2017.gada janvāri tiks izmaksāti 2017.gada februārī.