Pateicība

cimdi aditi

Jau tradicionāli pirms Ziemassvētkiem pašvaldība saņēma lielu maisu ar krāsainiem cimdiem un zeķēm. Fotogrāfijā redzami Kauguru pagasta iedzīvotājas Zaigas Muižnieces darinātie un dāvinātie cimdi un zeķes. Saņemtā dāvana iepriecināja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas skolēnus internāta eglītē un novada iedzīvotājus visos pagastos. Paldies Zaigai Muižniecei un novada ikvienam iedzīvotājam par izpalīdzību, atvērtību, izrādīto uzmanību un dāvāto laiku līdzcilvēkiem!

Beverīnas novada pašvaldības vārdā - Sociālais dienests