Sadzīves atkritumu izvešanas tarifa izmaiņas

      SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017.gada 1.februāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Beverīnas novadā.

Lai veicinātu atkritumu dalīto vākšanu un pārstrādi, samazinot to atkritumu daudzumu, kas nonāk atkritumu poligonos noglabāšanai, Saeima pieņēmusi grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā par dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu palielināšanu. Ar 2017.gada 1.janvāri dabas resursu nodokļa likme palielināta no 12,00 EUR/tonnu uz 25,00 EUR/tonnu.  Lai nosegtu izmaksu pieaugumu, tika veiktas izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifā, kas ir proporcionālas dabas resursu nodokļa pieaugumam.

 Kopējais tarifs 2017.gadā Beverīnas novadā pieaugs ne vairāk kā par 7 %, jeb 0,85 EUR/m3 un pieaugums būs proporcionāls dabas resursa nodokļu likmes īpatsvaram tarifā, jo pārējās tarifa sadaļas nemainās.

Tarifa izmaiņas Beverīnas novadam 2017.gadā

2016.gada tarifs Jaunais tarifs Izmaiņas
240 l konteinera viena izvešanas reize 3,68 Eur (ar PVN) 3,92 Eur (ar PVN) +0,24
1100 l konteinera viena izvešanas reize 16,85 Eur (ar PVN) 17,98 Eur (ar PVN) +1,13

           ZAAO dabas resursu nodokli maksā par visiem sadzīves atkritumiem, kuri pēc apstrādes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā ir jānoglabā atkritumu krātuvē. Dabas resursu nodoklis tiek iemaksāts valsts budžetā.

Dabas resursu nodokļa likumā veiktās izmaiņas paredz nodokļa pieaugumu arī turpmākajos gados:

EUR/t
Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu no 01.01.2017. 25,00
Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu no 01.01.2018. 35,00
Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu no 01.01.2019. 43,00
Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu no 01.01.2020. 50,00

         Ņemot vērā, ka dabas resursu nodoklis tika palielināts jau no 2017.gada 1.janvāra, bet nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas stājas spēkā no 1.februāra, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.punktam paaugstinātā dabas resursu nodokļa likmes janvāra mēneša starpība proporcionāli tiks iekļauta turpmākajos maksājumos periodā līdz 2017.gada 31.decembrim. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām un individuālajiem maksājumiem klienti tika informēti, saņemot atkārtotus aprēķinus.

Informāciju sagatavoja

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Legzdiņa