FOTO: AMANDA PAEGLE

19.septembrī notiks Pasaules talka!

liela ideju logo

Katru gadu septembrī visā pasaulē tiek organizēta Pasaules talka jeb World Cleanup Day. Šajā dienā vairāk kā 18 miljoni planētas cilvēku vāks atkritumus un sakops apkārtējo vidi. Šogad tā notiks 19. septembrī. Latvijā Pasaules talka tiks rīkota jau trešo reizi. Pasaules talku Latvijā atzīmēs gan ar vides sakopšanas darbiem, gan ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”.

Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:

  • Veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;
  • Stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;
  • Veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Pasaules talku Latvijā rīko Lielās Talkas organizatori. Iezīmējot tuvojošos Pasaules talku, 19.augustā Rīgas pilī notika “Lielās Talkas” koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās arī Valsts prezidents. Tās dalībnieki secināja, ka katra mūsu valsts iedzīvotāja rīcība un domāšanas veids ietekmē to, cik zaļa un ilgtspējīga ir valsts. Latvija ir zaļa tās dabas resursu izpratnē, bet vai mūsu domāšana arī ir vērsta uz ilgtspējību?

Beverīnas novada pašvaldība aicina arī novada izglītības iestādes un iedzīvotājus piedalīties šajā akcijā un labprāt uzklausīs interesantas idejas novada apzaļumošanai.

Tiekamies Pasaules talkā 19.septembrī!

Informāciju no avotiem sagatavoja

Beverīnas novada talkas koordinatore Cilda Purgale

PasaulesTalka logo