Uzstādīs papildus atkritumu šķirošanas konteinerus

BeverinasGerbonis

Informējam, ka no 2020.gada 24.jūlija Beverīnas novadā tiek papildināti ar konteineriem un izveidoti divi jauni EKO punkti, kuros tiks uzstādīti atkritumu šķirošanas konteineri:

  • Mūrmuižas ciema “Roņos” – papildus jau esošajiem konteineriem būs 1stiklam un 1 iepakojumam;
  • Kauguru pagasta Dārzkopības sabiedrībā “Enerģētiķis” - sezonā līdz 30.oktobrim – jauns EKO punkts – stiklam un iepakojumam;
  • Kauguru pagasta Līču ciemā – stiklam un iepakojumam.

Būsim atbildīgi un konteineros ievietosim tikai tur paredzētos atkritumus. Ja tajos tiks ievietoti neatbilstoši atkritumi, konteineri tiks noņemti!

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciālistu Marija Melngārša