Rūpēsimies par apkārtējo vidi un bīstamus atkritumus nogādāsim tiem paredzētās vietās

Novembra sākumā pašvaldība saņēma ziņu no novada iedzīvotāja, ka Trikātā uz ceļa (pie “Lazdukalni” mājām, starp Trikātas pienotavu un māju “Beverīnas”) tika atrasta azbestcementa šīfera loksne. Tā tika norauta no kādas mājas jumta pēc vētras oktobra beigās.

Azbests ir silikātu klases minerāls ar šķiedrainu uzbūvi, ko biežāk izmanto siltuma izolācijas materiālu karstu virsmu izolācijai cauruļvadiem, tvaika katliem, elektrokrāsnīm, celtniecības materiālu, blīvju un bremžu starpliku materiālu, kā arī materiālu karstumizturīgu aizsargapģērbu izgatavošanai. Azbestam piemīt daudzas tehnoloģiski vērtīgas īpašības, tomēr apdraud mūsu veselību ar ļaundabīgu audzēju izraisošu iedarbību.

Plašāk - http://osha.lv/lv/publications/docs/azbests.pdf

25.08.1998. MK noteikumi Nr. 317 nosaka, ka azbestu saturošie atkritumi ir jāsavāc atbilstošā, slēgtā iepakojumā, uz kura ir norāde, ka atkritumi satur azbestu. Azbestu saturošie atkritumi tiek klasificēti kā īpaši bīstami un tie ir jāizvieto speciāli iekārtotās izgāztuvēs. Ir jāsazinās ar SIA “ZAAO” vai pašvaldību, ir jānogādā poligonā “Daibē”. Poligons atrodas “Daibē”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā.

Papildināts 12.11.2019. Atkārtoti ir atnesta šīfera loksne, atrodas tajā pašā vietā.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi!

Fotogrāfija no interneta resursiem (www.delfi.lv)

Informāciju no avotiem sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marija Melngārša