Biedrība “Beverīnas ūdeņi” realizē ideju par laivu piestātnes izbūvi pie Mācītājmuižas ezera Trikātas pagastā

biedribaBeverinasUdeni projekts 2021 foto

Realizējot ieceri, tika labiekārtota Trikātas Mācītājmuižas ezera krasta teritorija, kur tika izveidota laivu piestātne un stāvlaukums, lai to padarītu piemērotu novada iedzīvotāju un viesu aktīvai atpūtai un patīkamai brīvā laika pavadīšanai. Iedzīvotājiem ir par vienu skaistu vietu vairāk, kur baudīt saulrietus un miera sajūtu pie ūdens.

Makšķernieki u.c. interesenti var jebkurā laikā ielaist savas laivas ūdenī un izbaudīt Mācītājmuižas ezera neizmantoto potenciālu.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 33246.04, publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām – EUR 24596.86, Beverīnas novada pašvaldības domes līdzfinansējums no projekta izmaksām ir EUR 8649.18.

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinators Mārtiņš Voitčonoks

projektsBarta logo