Beverīnas novada jaunieši iegūst zināšanas par brīvprātīgo darbu

DSC 0036

15.augustā, pie Mūrmuižas jauniešu centra bija satikušies vairāki jaunieši, vecumā no 11 līdz 17 gadiem, no Beverīnas novada pagastiem, lai klausītos un darbotos iedvesmas lekcijā "Brīvprātīgais darbs un ES".

Kopā ar jauniešiem šajās neformālajās apmācībās piedalījās arī darbā ar jaunatni iesaistītas personas – Beverīnas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Marika Daļecka, domes deputāts Romāns Vaščenko un Kultūras centra vadītāja Agija Roķe. Lekciju vienas dienas garumā vadīja Jaunatnes politikas un jaunatnes attīstības eksperte Inese Šubēvica. Un ar savu brīvprātīgā darba pieredzi Latvijā un ārpus tās dalījās Valmieras novada fonda, Jauniešu ideju laboratorijas pārstāve Samanta Berga.

Novadā katru gadu notiek vairāki pasākumi, kuru īstenošanā piedalās arī vietējie iedzīvotāji. Arī Beverīnas novada jaunieši, ar lielu lepnumu un bez atalgojuma, palīdz dažādu disciplīnu tiesāšanā un veic citus atbildīgus darbus. Tas jauniešos veicina patriotiskas sajūtas un sapratni par vērtībām un iegūto pieredzi. Šāda palīdzība tiek saukta par brīvprātīgo darbu.

Vairākiem jauniešiem šī ir pirmā pieredze, kā strādāt komandā ar dažāda vecuma posma pārstāvjiem, būt laipniem pret pasākuma dalībniekiem, kvalitatīvi izpildīt viņam uzticētos uzdevumus. Lai izzinātu un saprastu šo jēdzienu “brīvprātīgais darbs”, kā arī uzzinātu par brīvprātīgā darba plašajām iespējām biedrība “Iespēju durvis” sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti organizēja jauniešiem apmācības, kur tie neformālā gaisotnē iepazinās ar domubiedriem un ieguva zināšanas par brīvprātīgā darba iespējām ne tikai novadā, bet arī ārpus Latvijas.

Iedvesmas lekcija jauniešiem tika īstenota sadarbībā ar biedrībām “Iespēju durvis” un “Ziemeļgauja”.

 

Fotogrāfiju autore: Marija Melngārša

Informāciju sagatavoja: Jaunatnes lietu speciāliste Marika Daļecka