Pēc pieredzes uz Giterslo apriņķi

Pieredze Giterslo aprinkis septembris

No 23.septembra līdz 26.septembrim, pateicoties ilggadējai Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu sadarbībai ar Giterslo apriņķi,  Valmieras un apkārtējo novadu jaunatnes darbā iesaistītajiem pašvaldību darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar Giterslo apriņķa pieredzi darbā ar jaunatni.

Delegācijas sastāvā bija Ieva Putniņa, Beverīnas novada Kultūras centra vadītāja, Daiga Kīna, Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste, Burtnieku Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja, Mikus Krišāns, Kocēnu novada Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs, Lana Cēse, Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centra speciāliste, Gundars Putniņš, Naukšēnu novada jaunatnes lietu speciālists un sporta darba organizators, Ketija Vintēna, Rūjienas Multifunkcionālā Jauniešu centra jaunatnes darbiniece un Sanita Loze, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktore.

Delegācijas uzturēšanos organizēja un vadīja ilggadējais Giterslo apriņķa sadarbības ar Valmieru koordinators Hans - Joahims Švolovs un Giterslo apriņķa Jaunatnes nodaļas vadītāja Birgitta Rohde. Jaunatnes darbinieki iepazina jaunatnes darba struktūru Giterslo apriņķī. Diskusijas ļāva secināt, ka izaicinājumi un problēmas jaunatnes darbā, ņemot vērā globālās attīstības tendences, ir ļoti līdzīgas, kurām  pašvaldībās ir jāatrod strukturēts uz savstarpēju institucionālo sadarbību vērsts risinājums un atbalsts bērniem un jauniešiem. Svarīgi ir arī apzināties, ka jaunatnes darbā sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem ikvienam. Viens no jaunatnes nodaļas pamatuzdevumiem ir koordinēt  gan valsts, gan nevalstiskā sektora (biedrības, klubi, apvienības) jaunatnes darbā iesaistītās organizācijas. 60-to gadu beigās toreiz Vācijas Federatīvajā republikā aktīvi veidojās Jauniešu mājas. To veidošanos rosināja jaunieši ar mērķi – satikties, kopā lietderīgi pavadīt brīvo laiku un iesaistīties lēmumu pieņemšanā vietējās pašvaldības līmenī. Līdz ar sabiedrības novecošanos jauniešu iesaiste un līdzatbildība lēmumu pieņemšanā Giterslo apriņķī ir kļuvušas par vienu no būtiskākajiem jautājumiem jaunatnes darbā. Jauniešu mājas līdz ar to ir kļuvušas ne tikai par sanākšanas un brīvā laika pavadīšanas vietu, bet arī par lielisku platformu, kā noskaidrot jauniešu viedokli par notiekošo sabiedrībā. Pavisam Giterslo apriņķa Jaunatnes nodaļas pārziņā ir dažādu dibinātāju 18 Jauniešu mājas 10 pašvaldībās. Delegācijai bija iespēja iepazīties ar  piecu dažādu dibinātāju jauniešu māju darbu – “Trockendock” Marienfeldē, “Die Villa” Harzenvinkelē, “Südtorschule” Rītbergā, “Funtastic” Werterā un “Checkpoint” Štainhāgenē. Interesants šķita Jauniešu māju piedāvājums, kur starp dažādām brīvā laika nodarbēm kā biljarda spēlēšana, muzicēšana, rāpšanās pa klinšu sienu un citām, tiek organizētas meiteņu un zēnu dienas, tiek aicināti skolēni Jauniešu mājā pavadīt pusdienu starpbrīžus. Jauniešu mājās tiek akcentētas aktivitātes, kuras ir ierosinājuši paši jaunieši. Tas pats attiecās uz telpu noformējumu un izkārtojumu, kurus arī veido paši jaunieši. Jauniešu mājas Giterslo apriņķī ir vieta, kur jaunieši bez mācību plāna un standarta, kā arī bez jau iepriekš saplānotām norisēm, pilnvērtīgi var pavadīt brīvo laiku, attīstot sevi kā lemt spējīgu, radošu un aktīvu personību.

Domājot par tālāko sadarbību, esam gandarīti, ka Giterslo apriņķa jaunatnes darba pārstāvji ir ieinteresēti turpmākajā sadarbībā, viesojoties pie mums un piedāvājot iespējas mūsu jaunatnes darbiniekiem doties uz Gitersloh apriņķi garākā pieredzes apmaiņā. Tāpat tika pārrunātas iespējas par jauniešu apmaiņas projektiem.

 

Informāciju sagatavoja: Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda"