FOTO: AMANDA PAEGLE

Brenguļos notika “Jauniešu diena”

Jauniesudiena Brenguli

30.septembrī, Brenguļos neformālā gaisotnē norisinājās “Jauniešu diena”. Jauniešiem bija iespējams iepazīties ar viesiem no Rankas jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s”, Burtnieku novada multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra, “Break dance, House Dance” no Valmieras Jaunatnes centra “Vinda”, bet ar jauniešu deju kolektīvu "Trīnītis", STK “Zaļā Pēda” un “Beverīnas Jauniešiem” no mūsu – Beverīnas novada.

Viesi sevi prezentēja ar sagatavotu uzdevumu pārējiem. Jaunieši uzzināja par norisēm jauniešu centros – kā rodas idejas un kā tās īstenot. Ar jauniešu centra pārstāvjiem no Burtniekiem spēlējām galda hokeju, atjautības uzdevumu pildījām ar Rankas jauniešu centru, toties deju elementus izpildījām kopā ar “Break dance, House Dance”.

Arī Beverīnas novadu pārstāvēja vairāki jaunieši – JDK “Trinītis” ar izveidotu krustvārdu mīklu, kurā bija jautājumi par dejas nozari, kopā ar STK “Zaļā Pēda” dalībniecēm izmēģinājām spēlēt krosmintonu, bet “Beverīnas Jaunieši” bija sagatavojuši atdarināšanas spēli.

Jauniešu un dienas centra vadītāja Evija Jēkabsone