Paplašināts "Jauniešu garantijā" iegūstamo profesiju un reflektantu loks

JG plakats vasaras uznemsana 001 VIAA 2

         Rīgas 3.arodskola piedāvā profesijas ieguvi Eiropas projekta ietvaros. Mācības notiek par valsts budžeta, projekta “Jauniešu garantija” līdzekļiem, izglītojamajiem maksā stipendijas, mācību programmas ir licencētas un akreditētas, izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem, iespēju robežās palīdzam risināt jautājumu par dienesta viesnīcu, mācības notiek Rīgas centrā, mācības ir iespējams apvienot ar darbu vai studijām augstskolā, projekta “Jauniešu garantija” grupu izglītojamajiem tiek izmaksāta Eiropas Sociālā fonda finansēta mērķstipendija ir no 70 EUR līdz 115 EUR  mēnesī.

Projekta “Jauniešu garantija” grupās uzņem – nenodarbinātus jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Uzņemam arī nodarbinātos jauniešus vecumā no 17 līdz 24 gadiem! Vari apgūt šādas profesijas:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi – projekta “Jauniešu garantija” mācību grupas (pieejamas rīta un pēcpusdienas grupas):

 • ·iegūstamā kvalifikācija: lietvedis;
 • iepriekšējā izglītība – vidējā;
 • mācību ilgums – 1 gads;
 • ·mācību valoda – latviešu.

Metinātājs – valsts budžeta un projekta “Jauniešu garantija” mācību grupas iegūstamās kvalifikācijas:

 • ·rokas lokmetinātājs (MMA);
 • ·lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
  iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG);
 • iepriekšējā izglītība – pamata (no 17 gadu vecuma);
 • mācību valoda – latviešu/krievu;
 • mācību ilgums – 1 gads.

Vairāk informācija – www.3arodskola.lv/uznemsana .