FOTO: INGEMĀRS VEKTERIS
FOTO: DIDZIS PUNĀNS

Beverīnas novada uzņēmēju 2.sapulce

Aicinām piedalīties tikai uzņēmējiem no Beverīnas novada!

UZNEMEJU 2sapulce 10okt2017