FOTO: AMANDA PAEGLE

Par izmaiņām ZAAO pakalpojumu cenās

            SIA "ZAAO" informē, ka, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantā un Pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto kārtību un savstarpēji noslēgtā līguma 162-6-005 nosacījumus, SIA "ZAAO" informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.janvāra tiek plānota šādā apmērā:    Beverīnas novadā ir 14,48 EUR/m3 + PVN.

Informāciju sagatavoja - SIA "ZAAO" valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais