Novada teritorijas sakopšana

biedriba2

Šī gada sezonā Vides biedrība ,,Beverīnas ūdeņi,, dalībnieki vairākas krasta apkopšanas talkas ir veikuši pat ziemas laikā, jo tad pa ledu var tikt pie upē krītošo koku apzāģēšanas.

Kopš 22. aprīļa notikušās Lielās talkas ir rīkotas vairākas ievērojamas akcijas, kurās iesaistās arvien vairāk cilvēku. Piemēram, Ciekuržu posmā novada brigāde, kas bija 12 cilvēku sastāvā, izvilka tur iekritušos divus bērzus.

 14.maijā biedrība ar trīs laivām piedalījās arī laivu pārgājienā “Abuls- Gauja” līdz Valmierai. Dažādos upes krasta posmos ir vietas, kurās veidojas koku sanesumi vai notiek krastu nobrukumi, kas aizšķērso upi. Laivotāju aktīvās atpūtas draugi un cienītāji novērtē upē kritušo koku izvākšanas darbus. 11.jūnijā, Abulā aiz dzelzceļa tilta bija noticis krasta nobrukums, kas pilnībā aizšķērosja upi ar tur nokritušajiem egļu stumbriem.

Strādājot visu dienu ar novada specializēto tehniku (motorizēto viņču), Andris Visendorfs, Arturs Bārda, Oskars Zvirbulis, Andrejs Matasovs attīrīja šo upes posmu. Paldies par darbu, malači!

Arī privāti notiek upes krasta līnijas apkopšana. Vides biedrības mērķis ir iesaistīt zemju īpašniekus un novada iedzīvotājus sava novada upju krastu labiekārtošanā un aicina piedalīties dabīgās akvakultūras resursu pavairošanas misijā. Nākamā un lielākā akcija notika 29. jūlijā, kad biedrības dalībnieki sadalījās divās darba brigādēs. Viena brigāde strādāja pretim Gāršnieku māju posmā, otra, Jāņa Švēdes vadībā, pie Jaundaudžu mājām.

Šīs vasaras sezonas darbu sarakstā ir paredzēta arī nosaukumu plāksnīšu izvietošana pie upes krastos esošiem dabas objektiem – avotiem, mazo upju iztekām un upes sensenajiem vietu vārdiem.

Vides biedrība arī šādā veidā veicina novada labiekārtotas un veselīgas dzīves, kā arī vides un telpas radīšanas apziņu. Dzīvojam nākotnei!

 Vairāk par biedrības "Beverīnas ūdeņi" darbības procesu var lasīt šeit - http://ej.uz/4tp2 .

Biedrības „Beverīnas ūdeņi“ vārdā

Eduards Lauris